Центр розвитку дитини

(дошкільний навчальний заклад) №26

Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Липень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Додаток 17

до рішення

Кременчуцької міської ради

Полтавської області

від 23 лютого 2016 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 23 лютого 2016 року

 

Міський голова

______________В.О. Малецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

(ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) № 26

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Кременчук

2016

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     1.1. Центр розвитку дитини (дошкільний навчальний заклад) № 26  Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – центр розвитку дитини) створений на підставі рішення виконавчого комітету Крюківської районної ради м. Кременчука від 14.10.2004 року № 317 шляхом реорганізації дитячого навчального закладу № 26, заснованого на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради депутатів трудящих від 15.12.1964 року №  606.
     1.2. Юридична адреса центру розвитку дитини:  39625,  Полтавська область, м. Кременчук, провулок Правобережний, будинок 14.
     1.3. Засновником (власником) центру розвитку дитини є територіальна громада м. Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – засновник).
     Повна назва дошкільного закладу – Центр розвитку дитини (дошкільний навчальний заклад) № 26  Кременчуцької міської ради Полтавської області – ЦРД № 26.
     1.4. Центр розвитку дитини у своїй діяльності керується Конституцією  України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами, актами Президента України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів  виконавчої  влади,  рішеннями  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про центр розвитку дитини та цим (власним) статутом.
      1.5. Центр розвитку дитини є юридичною особою, має самостійний баланс, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, рахунками в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код.
         1.6. Центр розвитку дитини є дошкільним навчальним закладом,                  в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція фізичного та розумового розвитку, оздоровлення дітей віком від двох до шести (семи) років, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади чи виховуються вдома.
         1.7. Основними завданнями центру розвитку дитини є:
- забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;
 - забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного життя;
- надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації;
- надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям,залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
- взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- провадження експериментальної та інноваційної діяльності.
          1.8. Центр розвитку дитини проводить діяльність за такими основними напрямами:
- організація роботи груп з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку;
- соціальна адаптація дітей до умов дошкільного закладу;
- організація роботи з підготовки дітей до шкільного життя;
- проведення різних форм освітнього процесу (заняття в гуртках, секціях, студіях тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей;
- проведення серед населення роз’яснювальної роботи спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей,які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації, виховання толерантного ставлення до таких дітей;
- надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації;
- психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;
-  здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім'єю;
- здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій формування психологічних новоутворень у дитини, яка потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку, сприяння всебічному розвитку дитини в сім’ї, формування стосунків з членами родини та громади тощо;
-  додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу.Залишає у своєму розпорядженні і використовує власні надходження у порядку, визначеному законодавством України. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не розподіляються серед засновників (учасників), членів, працівників  центру розвитку дитини, ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.
    1.9. Головною метою центру розвитку дитини є: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку; зміцнення здоров’я, розвиток та формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально-вихованого процесу у комплексі з корекційно - розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою.
            1.10.   Центр розвитку дитини самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про центр розвитку дитини та цим статутом.
            1.11. Центр розвитку дитини несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";
- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
             1.12. Взаємовідносини  між центром розвитку дитини з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
2.1. Заклад розрахований на 140 місць.
     2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими,  різновіковими) ознаками.
          Комплектування груп компенсуючого типу дошкільного закладу здійснюється згідно з порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, визначеним чинним законодавством.
     2.3. У центрі розвитку дитини функціонують групи: загального розвитку, санаторні.
       У центрі розвитку дитини можуть функціонувати спеціальні групи та групи соціально-педагогічного патронату.
     Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільного навчального закладу відповідно до чинного законодавства можуть створюватися  інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.
           2.4. Центр розвитку дитини має групи з денним режимом перебування дітей.
        Центр розвитку дитини може мати групи з короткотривалим (до                    4 годин утримання) режимом перебування дітей.
2.5.Наповнюваність груп загального розвитку дітьми становить:
- для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;
- для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
- в оздоровчий період - до 15 осіб.
           Засновник може встановлювати меншу від нормативності наповнюваність груп дітьми у дошкільному закладі.
         На базі дошкільного закладу може здійснюватися навчання учнів                   1-го класу загальноосвітнього навчального закладу.
     2.6. Відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дітей дошкільного віку у центрі розвитку дитини можуть функціонувати:
- групи із забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов центру розвитку дитини для дітей віком від двох місяців до трьох років;
-  групи підготовки до шкільного навчання для дітей віком від п’яти до шести (семи) років;
- групи художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, музичного спрямування для дітей віком від трьох до шести (семи) років;
-   групи корекційного та реабілітаційного спрямування (надання послуг з колекційної, педагогічної, психологічної, медичної, соціальної реабілітації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,відновлення здоров’я, тривалого лікування та реабілітації віком від двох до семи (восьми) років та ранньої допомоги для дітей віком від двох місяців до двох років).
        У центрі розвитку дитини може бути організована робота клубів, секцій, гуртків, студій для дітей віком від чотирьох до шести (семи) років, а також консультативних центрів для надання всебічної допомоги сім’ям, які виховують дітей вдома.
    Прийом дітей до центру розвитку дитини здійснюється його завідуючою протягом календарного року.
            2.7.    Для  зарахування дитини до центру розвитку дитини необхідно пред'явити:
- заяву батьків або осіб, які їх замінюють;   
- медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина  може відвідувати дошкільний заклад;
- медичну довідку про епідеміологічне оточення;
- свідоцтво про народження дитини;
- документа для встановлення батьківської плати;
- направлення Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
     Для прийому дітей в групи компенсуючого типу додатково подаються:
-  висновок психолого-медико-педагогічної консультації;
-  висновок територіального лікувально-профілактичного закладу;
- направлення Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. 
     2.8.    За дитиною зберігається місце у центрі розвитку дитини у разі її хвороби, на період карантину, санаторного лікування, реабілітації на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
     2.9.    Відрахування дітей із центру розвитку дитини може здійснюватись:
- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в центрі розвитку дитини;
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;
     2.10.    Адміністрація центру розвитку дитини зобов'язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
     Забороняється безпідставне відрахування дитини з центру розвитку дитини.
     2.11. Центр розвитку дитини веде в установленому порядку облік дітей, які в ньому навчаються.
     2.12.    Центр розвитку дитини здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.
     
               ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
     3.1.    Центр розвитку дитини працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 або 12 годин за погодженням з Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.    
    Вихідні дні: субота, неділя, святкові, неробочі.
        3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу затверджується у встановленому порядку з урахуванням потреб учасників навчально- виховного процесу.
        3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу  затверджується у встановленому порядку з урахуванням потреб учасників навчально- виховного процесу.
 
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ В ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
     4.1.    Навчальний рік у центрі розвитку дитини починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
     З 1 червня до 31 серпня ( оздоровчий період) у центрі розвитку дитини проводиться оздоровлення дітей.
     4.2. Центр розвитку дитини здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
     4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником центру розвитку дитини погоджується з Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області..
    План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується  з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
    4.4. У центрі розвитку дитини визначена українська мова навчання та виховання дітей. 
    4.5.Навчально-виховний процес здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
    Центр розвитку дитини обирає програми педагогічною радою закладу. 
     4.6. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей центр розвитку дитини може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).
     4.7. Освітній процес у групах корекційного та реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими в установленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-відновлювальна робота за такими напрямами:
     - предметно-практична діяльність;
     - лікувальна фізкультура;
     - соціально-побутова та комунікативна діяльність;
     - просторова орієнтація;
     - розвиток слухового та зорового сприймання;
     - формування звуковимови та розвиток мовлення.
     4.8. Центр розвитку дитини може надавати платні послуги в порядку та згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до комунальної форми власності, визначеними Положенням та чинним законодавством.
        4.9. Відповідно до статутних цілей і завдань центр розвитку дитини може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою,  лише на основі  угоди  між батьками або особами,  які їх замінюють, та центром розвитку дитини у межах гранично допустимого навантаження дитини,  визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.
          Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з центру розвитку дитини.
         Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
           5.1.     Центр розвитку дитини забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне  для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального   набору продуктів, визначених  Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.
     Завідуюча центром розвитку дитини відповідальна за організацію та проведення процедур державних закупівель згідно з чинним законодавством України. 
     5.2. Харчування дітей у центрі розвитку дитини та його кратність залежить від режиму роботи закладу, тривалості перебування в ньому дітей та згідно з чинним законодавством. 
    Для дітей, які перебувають у центрі розвитку дитини менше 6 годин та/або у групах з короткотривалим перебуванням дітей, організація харчування, його форми і кратність визначаються за письмовою домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.
       5.3. Організація та відповідальність за харчування дітей, контроль за закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідуючу центру розвитку дитини.
    5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за 
харчування дітей у дошкільному закладі у розмірі, що не перевищує                     50 відсотків від вартості харчування дітей на день. 
         5.5. Порядок встановлення плати за харчування дитини у дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.
     
VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЦЕНТРІ     РОЗВИТКУ ДИТИНИ
       6.1. Медичне обслуговування дітей у центрі розвитку дитини здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу, і передбачає надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.
    Обов’язки медичного персоналу центру розвитку дитини визначаються посадовими інструкціями, оформленими у встановленому порядку.
     6.2.    Медичні працівники здійснюють лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно- гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
     6.3. Центр розвитку дитини надає приміщення, створює належні умови 
для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-оздоровчої, корекційної роботи.
     6.4 Контроль за організацією медичного обслуговування дітей здійснює завідуюча дошкільним закладом.
     
     VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
     7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у центрі розвитку дитини є діти дошкільного віку, завідуюча, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають платні освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
     7.2. На посаду педагогічного працівника центру розвитку дитини приймається особа, з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
     7.3. Педагогічні, медичні працівники центру розвитку дитини підлягають обов'язковій атестації, яка проводиться один раз на п'ять років.
     7.4. Права, обов'язки та соціальні гарантії працівників центру розвитку дитини визначаються законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
     7.5. Працівники центру розвитку дитини несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дітей згідно із законодавством.
     7.6. Працівники центру розвитку дитини проходять обов'язковий медичний огляд згідно із законодавством.
     7.7. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та
морального заохочення: щорічна грошова винагорода (педагогічним працівникам), премії, подяки, грамоти різних рівнів, відомчі нагороди.
7.8. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
- здоровий спосіб життя.
     7.9.Права батьків або осіб, які їх замінюють:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
- звертатися до Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради  Полтавської області з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- брати участь в покращенні організації навчального процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
- - щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
- завчасно повідомляти центр розвитку дитини про можливість відсутності або хвороби дитини;
- слідкувати за станом здоров'я дитини;
- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
- поважати гідність дитини;
- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.
     7.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту", „Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
     7.11. Педагогічні працівники мають право:
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- на захист професійної честі та власної гідності;
- інші права, що не суперечать законодавству України.
7.12.    Педагогічні працівники зобов'язані:
- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
- виконувати накази та розпорядження керівництва;
- інші обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.
     7.13.Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до центру розвитку дитини завідуючою.
     7.14. Працівники центру розвитку дитини несуть відповідальність за
збереження життя, фізичне і психічне здоров'я вихованців центру розвитку дитини згідно із законодавством.
     7.15. Працівники центру розвитку дитини у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та Положення  про дошкільний навчальний заклад проходять періодичні безоплатні медичні огляди з періодичністю, визначеною чинним законодавством. 
           Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
     7.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку центру розвитку дитини, не виконують посадові обов'язки, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
     
     VIII. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
     8.1. Управління центром розвитку дитини здійснюється його засновником (власником) та Департаментом  освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
     8.2. Завідуюча центру розвитку дитини призначається та звільняється з посади заступником директора департаменту – начальником управління дошкільної, кадрової та організаційно – фінансової роботи Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
     8.3. Завідуюча центру розвитку дитини безпосередньо підпорядковується заступнику директора департаменту – начальнику управління дошкільної, кадрової та організаційно – фінансової роботи Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 
     На посаду керівника центру розвитку дитини призначається особа на умовах контракту, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня „спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як 3 роки,  організаторські здібності, фізичний та психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
Завідуюча центру розвитку дитини:
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
- здійснює керівництво і контроль за діяльністю центру розвитку дитини; 
 - діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру розвитку дитини і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників центру розвитку дитини;
- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
- затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) центру розвитку дитини або Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
- здійснює роботу з охорони праці відповідно до чинного законодавства;
- підписує колективний договір з трудовим колективом від імені засновника (власника);
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність центру розвитку дитини на конференції  колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
     8.4. Постійно діючий колегіальний орган у центрі розвитку дитини - педагогічна рада.
     До складу педагогічної ради входять: завідуюча, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідуюча центру розвитку дитини.
      Педагогічна рада центру розвитку дитини: 
- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в центрі розвитку дитини та приймає відповідні рішення; 
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
- визначає план роботи центру розвитку дитини; 
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;
- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у центрі розвитку дитини;
- визначає шляхи співпраці центру розвитку дитини із сім'єю;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про центр розвитку дитини.
     Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб центру розвитку дитини.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.
     8.5. Органом громадського самоврядування закладу є конференція колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не менше одного разу на рік.
   Кількість учасників конференції від працівників центру розвитку дитини  -  ? від загальної кількості учасників конференції, від батьків - ? від загальної кількості учасників конференції.
     Кількість учасників конференції від працівників центру розвитку дитини та батьків повинна бути однаковою.
Термін їх повноважень становить один рік.
     Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Конференція:
- обирає раду центру розвитку дитини, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
- заслуховує звіт центру розвитку дитини, голови ради центру розвитку дитини з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
- розглядає питання навчально-виховної, медичної та фінансово-господарської діяльності центру розвитку дитини;
- затверджує основні напрями вдосконалення роботи і розвитку центру розвитку дитини.

8.6. У період між конференціями діє рада центру розвитку дитини.
Кількість засідань конференції визначається за потребою. 
     До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.
    Засідання ради центру розвитку дитини є правомірними, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники центру розвитку дитини, батьки, засновник (власник), спонсори та інші).
       Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
     

Архів записів
Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 12
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вікіпедія
Час за Києвом

Domin © 2019